تومورهای فیبروئیدی

,

فیبروئیدهای رحم شایعترین تومورهای رحم، فیبروئید هایی به نام  لئومیوما یا میوما می باشد. احتمال بروز آنها در دهه چهل و اوایل پنجاه سالگی بیشتر است. فیبروئیدها تومورهای غیرسرطانی خوش خیم هستند که بیشتر در –زنان نژاد آمریکایی – آفریقایی اتفاق می افتد. –چنانچه هرگز تجربه بارداری نداشته اید، اضافه وزن شدید یا سابقه خانوادگی ابتلا به فیبروئید […]

سرطان دهانه رحم (سرویکس) و مراحل آن

سرطان سرویکس یا دهانه رحم سومین سرطان شایع در ناحیه تناسلی زنان است. سرطان دهانه رحم در بانوان هنگامی اتفاق می افتد که سلول های غیرطبیعی در قسمت پایین رحم به تعداد زیاد رشد و تکثیر شوند. علت اصلی به وجود آمدن این سرطان، ویروس پاپیلومای انسانی است که جزء یک گروه بزرگ از ویروس […]

غربالگری و پیشگیری کانسر سرویکس

به علت گسترش غربالگری طی ۳۰ سال گذشته کانسر سرویکس در آمریکا به میزان ۵۰ درصد کاهش یافته است در حالیکه در کشورهای فاقد برنامه غربالگری این کاهش مشاهده نمی شود و اگر بتوان برنامه غربالگری کانسر سرویکس را در همه کشورها گسترش داد، کاهش چشمگیری در کانسر سرویکس رخ خواهد داد. کانسر سرویکس اغلب […]

دیسپلازی دهانه رحم

دیسپلازی دهانه رحم، رشد غیر طبیعی سلول در سطح دهانه رحم بوده و پیش درآمد ابتلا به سرطان می باشد. دیسپلازی سرویکس(دهانه رحم)رشد غیر طبیعی سلول در سطح دهانه رحم بوده و پیش درآمد ابتلا به سرطان می باشد و درصورت عدم درمان منجر سرطان دهانه رحم می گردد. دهانه رحم اندام استوانه ای کوچکی شامل […]