افتادگی پلک (پتوز)

,

به افتادگی پلک فوقانی پتوز گفته می شود. این افتادگی ممکن است خفیف بوده و یا تمامی مردمک را بپوشاند. در برخی موارد پتوز می تواند دید طبیعی را محدود و یا حتی بطور کامل مسدود نماید. همچنین می تواند:یک یا هر دو چشم را درگیر کند،وراثتی باشد،در بدو تولد بروز کند،در سنین بالاتر اتفاق […]

شالازیون و گل مژه

,

نوعی التهاب گرانولوماتوز مزمن و  استریل(غیر عفونی ) غدد میبومین است. در پلکهای فوقانی و تحتانی ایجاد می شود علت: ناشناخته  علایم : تورم لوکالیزه بدون درد پلک که در مدت چند هفته روی می دهد بیشتر شالازیون ها به سمت ملتحمه ای پلک رشد می کنند در صورت لمس پلک بالا یا پایین ممکنه به صورت یک […]