پارگی پرده گوش

,

پرده گوش پرده نازکی است که گوش میانی را از گوش خارجی جدا می کند و مهمترین وظیفه آن محافظت از گوش داخلی و میانی است که به این پرده صماخ نیز گفته می شود. وقتی صدا به پرده گوش برخورد می کند، این پرده به ارتعاش در می آید و صدا را به گوش […]