مننژیوما و درمان ان

,

مننژیوما تومورهایی تشکیل شده از سلول های لایه ‌های پوشاننده‌ مغز و نخاع (مننژها) است. مننژیوما از داخل مغز رشد نکرده بلکه بر روی سطح مغز یا طناب نخاعی ایجاد شده و در نتیجه مغز را فشرده می سازد. بیشتر آن‌ها جزء تومورهای خوش خیم محسوب می ‌شوند زیرا بسیار آهسته رشد کرده و پتانسیل […]

گلیوما و درمان ان

,

گلیوما گلیومای درجه پایین یا خوش خیم، تومور اولیه مغز است که از سلول های گلیان که مسئول ایجاد اسکلت مغز و محافظ نورون ها هستند، منشأ می گیرد. تقسیم بندی این تومورها بر اساس مشاهده نمونه بافت در زیر میکروسکوپ است. گلیومای درجه پایین نسبت به تومورهای درجه بالا، پاسخ بهتری به درمان می […]

تومور مغزی و علایم ان

,

تومور مغزی رشد یک توده غیرطبیعی در مغز است که امکان دارد خوش‌خیم یا بدخیم باشد و می توانند داخل جمجمه یا درون کانال مرکزی نخاع باشند. این تومورها، از طریق تقسیم سلولی کنترل نشده و غیر طبیعی ایجاد می‌شوند. هرچند تومورهای مغزی به خاطر ماهیت تهاجمی و منتشرشونده خود در فضای محدود جمجمه‌ای، به طور ذاتی، جدی و تهدیدکننده زندگی به‌ […]