ضربان‌ساز، پیس میکر یا باتری قلب

,

ضربان‌ساز (پیس میکر) یک دستگاه کوچک است که در سینه یا شکم کار گذاشته می‌شود تا به کنترل ضربان نامنظم قلب کمک کند. این دستگاه با استفاده از پالس‌های الکتریکی، قلب را تحریک می‌کند تا با تعداد ضربان طبیعی بتپد. از ضربان‌سازها برای درمان دیس ریتمی استفاده می‌شود. چه کسانی به ضربان‌ساز (پیس میکر) نیاز دارند؟ […]