عمل جراحی بای‌پس قلب یا عمل قلب باز

,

بای پس عروق کرونری یک روش جراحی است که در آن مسیر جریان خون از مسیری که مسدود شده و یا تنگ گردیده، منحرف شده و به مسیر دیگری هدایت می‌شود تا خون‌رسانی به بافت قلب به وضعیت قبلی خود بازگردد. از طریق ایجاد یک مسیر جدید در قلب، عمل جراحی بای پس عروق کرونر، […]