سکته قلبی

یک حمله قلبی (سکته قلبی) زمانی رخ می دهد که یک منطقه از عضله قلب به علت  نرسیدن اکسیژن کافی به آن محل دچار صدمه دائمی یا مرگ سلولی شود. بیشتر حملات قلبی توسط یک لخته که یکی از رگ های کرونر را مسدود می کند ( رگ های خونی که خون و اکسیژن را […]

آترواسکلروز

,

شایعترین علت بیماریهای قلبی که باعث مرگ و میر می شود اترواسکلروز می باشد. حالت تجمع غیر طبیعی چربی، مواد و بافت فیبروزی در پوشش داخلی دیواره عروق خونی شریانی می باشد که این مواد باعث انسداد و تنگی عروق کرونر و کاهش جریان خون به میوکارد می شود. عوامل خطر در ایجاد آترواسکلروز: عوامل […]

آنژین صدری( درد قفسه سینه)

,

وقتی عروق کرونر دچار آترواسکلروز می شود خونرسانی به عضله قلب کاهش می یابد و ممکن است در حالت استراحت علامتی ایجاد نکند ولی در حالت فعالیت چون نیاز قلب به اکسیژن زیاد می شود و عروق کرونر جوابگوی نیاز قلب نمی باشد. عللی که باعث بروز درد قفسه سینه می شود: فعالیت فیزیکی قرار […]