دیرانزالی (دیرارضایی یا انزال دیررس)

دیرانزالی (دیرارضایی یا انزال دیررس) در مردان دیر انزالی یک اختلال عملکرد جنسی نسبتاً نادر است که می‌تواند به هر دو علل پزشکی و روانی رخ دهد. این مشکل می‌تواند یک منشأ بالقوه استرس روانی برای زوجین باشد، دیرانزالی نوعی اختلال عملکرد انزال بوده و کمتر از سایر اختلال‌ها درک شده است. این مشکل همچنین […]

انزال زودرس

انزال زودرس امروزه شایعترین اختلال جنسی است که زوجین به علت نارضایتی از روابط جنسی به مراکز درمانی مراجعه می کنند. اصولاً یک ارتباط قوی بین خواب خوب، استراحت خوب، تغذیه خوب و ذهن آرام، تن سالم و روحیه بشاش و شاد و تمایل قوی به روابط جنسی وجود دارد. هر چه کیفیت زندگی فرد به […]

ناتوانی جنسی

ناتوانی جنسی بیماری نیست و علامت بیماری زمینه‌ای مثل دیابت یا بیماری قلبی می‌باشد. ناتوانی جنسی حتما باید از ۳ ماه قبل و به تدریج در مرد شروع شده باشد. بنابراین مردی که از ناتوانی جنسی شکایت دارد و هفته‌های اخیر دچار آن شده است، زودگذر بوده و اکثرا بدون تجویز دارو بهبود می‌یابند. شرایط […]